Grupa Silesia - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

Egzamin G3

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

W jaki sposób metan stanowi zagrożenie dla ludzi?

 • może dojść do wybuchu metanu,
 • może dojść do zapłonu metanu,
 • może dojść do powstania atmosfery beztlenowej,
 • każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.
odpowiedź

Podaj skrót nazwy substancji nawaniającej np. gaz ziemny:

 • TNC,
 • TNT,
 • THT.
odpowiedź

W jaki sposób dzielimy gazociągi pod względem maksymalnego ciśnienia roboczego?

 • niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia,
 • niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia, podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia,
 • niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia.
odpowiedź

Czy tlenek węgla jest gazem trującym?

 • tak w każdych warunkach,
 • tak, ale tylko w szczególnym zakresie stężenia,
 • nie jest trujący w żadnym przypadku.
odpowiedź

Czujkę tlenku węgla lepiej jest umieścić:

 • w górnej partii pomieszczenia, w którym występuje potencjalne zagrożenie,
 • na podłodze pomieszczenia, w którym występuje potencjalne zagrożenie,
 • nie ma to znaczenia.
odpowiedź

Czy osoba wykonująca pracę w przestrzeni zamkniętej może wykonywać te czynności samodzielnie?

 • tak, jeżeli uzyskała adekwatne pozwolenia,
 • nie, musi mieć zapewnioną osobę do asekuracji,
 • tak, tego typu prace możemy zawsze wykonywać samodzielnie.
odpowiedź

Z jakich materiałów wykonujemy narzędzia nieiskrzące?

 • ze stali,
 • ze stopów brązu,
 • z aluminium.
odpowiedź

W przypadku stref zagrożenia wybuchem strefa 20 oznacza:

 • sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł lub gazów z powietrzem,
 • ciągłe występowanie lub występowanie w długich okresach czasu atmosfery wybuchowej w postaci obłoku palnego pyłu,
 • brak występowania atmosfery wybuchowej w normalnych warunkach – jeżeli się pojawiają to rzadko i na krótki okres czasu.
odpowiedź

Podaj najniższą wartość zawartości tlenu w powietrzu, która może wywołać utratę przytomności:

 • 32%,
 • 21%,
 • 16%.
odpowiedź

Podaj główne składniki gazu LPG

 • metan, etan,
 • propan, butan,
 • tlenek węgla, tlenek siarki.
odpowiedź

Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?

 • około 5 sekund,
 • około 10 sekund,
 • około 15 sekund.
odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 • Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
odpowiedź

Jakie prace w gazownictwie wykonuje się na polecenie pisemne?

 • przy regulacji parametrów urządzeń gazowych,
 • gazoniebezpieczne i niebezpieczne,
 • ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.
odpowiedź

Jakie prace gazoniebezpieczne nie wymagają polecenia pisemnego lub ustnego?

 • roboty spawalnicze na sieci,
 • roboty na czynnym gazociągu niskiego ciśnienia,
 • roboty przy pracach eksploatacyjnych objętych instrukcjami eksploatacyjnymi.
odpowiedź

Czy prace z zakresu konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowego, wykonywane przy gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych wymagają uzyskania polecenia pisemnego?

 • tak, wymagają,
 • nie, nie wymagają,
 • nie jest to określone w przepisach.
odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych?

 • z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta,
 • z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 • z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 • w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji,
 • w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura),
 • zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 • numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 • wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami,
 • wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego.
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online