Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

O firmie

Grupa Silesia Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Jesteśmy Ośrodkiem Szkoleniowym BHP i P.POŻ. działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych NR KE 4430.5/2/2011.

Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3.

Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

  • Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim nasi pracownicy są zawsze na miejscu, gotowi, by u Państwa szkolić
  • Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków
Terminy szkoleń