Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

G3 Kursy gazowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in

  • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej
  • Urządzenia i instalacje gazowe
  • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
  • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  • Turbiny gazowe

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:

Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków
Terminy szkoleń