Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

G2 Kursy energetyczne

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

  • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  • Sieci i instalacje cieplne,
  • Wymienniki ciepła,
  • Piece przemysłowe,
  • Turbiny parowe i wodne,
  • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, 
  • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, 
  • Sprężarki.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:

Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków
Terminy szkoleń